Zasady przetwarzania danych osobowych • HobbyLiga.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych (zwanego dalej „RODO”) jest firma HuráLiga (Organizator ligi), s.r.o. z siedzibą w Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sekcja C, 43061 (zwana dalej „HuráLiga”), czyli operator strony internetowej http://www.hobbyliga.pl oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować Cię, jakie dane osobowe zbieramy oraz o sposobie wykorzystania danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że w dalszej części tekstu dowiesz się w szczególności:

  1. Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?
  2. W jakim celu i w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
  3. Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?
  4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
  5. Jakie masz prawa w związku z ochroną Twoich danych osobowych?

W przypadku, gdy potrzebujesz wyjaśnić lub omówić dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnej części tekstu, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem info@hobbyliga.pl

1. Ogólne informacje podczas odwiedzania naszej strony internetowej

1.1 Google Analytics

Do analizowania stron internetowych za pomocą plików cookie korzystamy z Google Analytics, opracowanego i obsługiwanego przez Google Inc. z siedzibą w Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Analiza za pomocą Google Analytics odbywa się poprzez przekazanie informacji o korzystaniu ze strony stworzonej za pomocą zebranych plików cookies na serwer Google w USA i poddanie ich tam odpowiedniej analizie. W wyniku anonimizacji adresów IP, która jest ustawiona na stronie internetowej, adres IP jest skracany w jednym z państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przekazaniem danych na serwer Google w USA przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tylko tam skracany (anonimizowany).

Google nie będzie przesyłać danych, m.in. skrócone adresy IP w połączeniu z innymi danymi. Oświadczenie o ochronie prywatności Google można zobaczyć tutaj.

Odwiedzający stronę może uniemożliwić zbieranie plików cookies i ich analizę przez Google Analytics poprzez zainstalowanie wtyczki w przeglądarce dostępnej tutaj. Ta wtyczka działa tylko w odpowiedniej przeglądarce na danym komputerze i po instalacji nie można jej dezaktywować ani usunąć, HuráLiga, s.r.o Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem w celu utrzymania dezaktywacji usługi Google Analytics.

W ramach Google Analytics korzystamy z powiązanych funkcji reklamowych dostarczanych przez Google, takich jak przegląd wyświetleń w sieci Google, rozszerzone  raportowanie anonimowych danych demograficznych (np. wiek, płeć, zainteresowania).

1.2 Cookies

(a) W ramach stron internetowych używamy tzw. plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zawierające krótkie dane, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie mogą zawierać tylko informacje, które wysyłamy na Twój komputer i dzięki temu nie dochodzi do wczytywania Twoich danych osobowych. Jednocześnie na podstawie używanych plików cookies nie dochodzi do łączenia się z innymi danymi.

(b) Na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookies:

- pliki cookies niezbędne do działania stron internetowych, które są niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności korzystania z naszego serwisu (czas trwania 30 dni);

- Piksel Facebooka do wykorzystywania danych o wydarzeniach do tworzenia komunikatów handlowych lub raportów o transakcjach, do dostosowywania treści, pomiarów i analiz, wykorzystywania danych do tworzenia docelowych kręgów użytkowników. Oświadczenie o ochronie prywatności Facebooka podczas korzystania z Facebook Pixel jest tutaj. (czas trwania do 2 lat)

(c) Przechowywanie plików cookies można co do zasady wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej (możliwe jest również wyłączenie ewentualnego wykorzystywania plików cookies podmiotów trzecich). Możesz ustawić i wykonać kontrolę tutaj: www.aboutads.info/choices

 i www.youronlinechoices.eu

2. Dane osobowe i ich przetwarzanie

2.1 Dane osobowe i cel przetwarzania danych osobowych

(a) Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie. Możliwą do zidentyfikowania osobą jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora (np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci) lub jednego lub więcej określonej tożsamości tej osoby np. fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

(b) HuráLiga przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których potrzebuje do realizacji celu swojej działalności gospodarczej – tj. organizowania amatorskich lig sportowych w Polsce oraz w związku z obsługą serwisów internetowych: imię i nazwisko, płeć, numer telefonu, adres e-mail. Jeśli prześlesz zdjęcie do profilu utworzonego konta użytkownika, przetwarzamy również zdjęcie, które pojawia się obok Twojej nazwy użytkownika w dyskusjach i czatach. Zamieszczenie zdjęcia jest czynnością dobrowolną i nie warunkuje świadczenia usług HuráLiga. HuráLiga, s.r.o Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem.

(c) Twój adres e-mail służy jako identyfikator, a także służy do wszelkiej komunikacji.

(d) Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych (szczegóły w pkt 2.2).

(e) Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim lub w inny sposób pośredniczone tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy lub jeśli wyraziłeś uprzednią zgodę.

Aktualna lista innych usługodawców, którzy mogą w tym celu pozyskać niektóre z Twoich danych osobowych:

2.2 Newsletter e-mailem (wiadomość biznesowa)

(a) Dwa razy w tygodniu będziemy wysyłać do Ciebie e-maile z newsletterem o trwających meczach i innymi informacjami, które są ważne dla Twojego udziału w wydarzeniach organizowanych za pośrednictwem naszej witryny.

(b) W przypadku rezygnacji z subskrypcji newslettera, nie będziemy już wykorzystywać w tym celu Twoich kontaktów elektronicznych.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych i okres przechowywania

3.1 Bezpieczeństwo danych osobowych

(a) Zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą i zniszczeniem Twoich danych, przed dostępem osób nieuprawnionych do Twoich danych, ich modyfikacją lub rozpowszechnieniem.

3.2 Czas przechowywania

(a) Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe przez czas ściśle niezbędny do zapewnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres, w którym spółka HuráLiga s.r.o. Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem jest zobowiązana jako powiernik do przechowywania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę. W pozostałych przypadkach czas przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub wynika z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3.3 Prawa osób, których dane dotyczą

(a) Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz w każdej chwili zażądać bezpłatnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Wielokrotne i nieproporcjonalne wnioski będą obciążone opłatą administracyjną w wysokości 100 zł zgodnie z art. 15 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679.

(b) W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem ochrony Twoich danych osobowych i prawnych warunków ochrony danych osobowych, możesz poprosić o wyjaśnienie, zażądać, abyśmy usunęli tę sytuację, w szczególności możesz zażądać blokowania danych osobowych, poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych. W każdej chwili masz również prawo do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

c) W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe (w szczególności konto użytkownika w serwisie) zostaną usunięte; nie dotyczy to jednak danych osobowych, których HuráLiga potrzebuje, aby wypełnić swoje zobowiązania prawne lub chronić swoje uzasadnione interesy. Do usunięcia danych osobowych może dojść w przypadku kiedy dane osobowe nie są wymagane do celu ich przechowywania lub jeśli przechowywanie Twoich danych jest niedopuszczalne z innych powodów przewidzianych prawem.

3.4 Skontaktuj się z nami

(a) W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i próśb dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@hobbyliga.pl lub pod adresem podanym w stopce niniejszej Polityki.

(b) To samo dotyczy, jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dostępu do informacji, które uzyskaliśmy o Tobie za pośrednictwem tej strony internetowej lub jeśli chcesz poprawić, zablokować lub usunąć te informacje.

Kontakt:

HuráLiga, s.r.o.

Dlouhá 239/9

400 01 Ustí nad Labem

e-mail: info@hobbyliga.pl

strona internetowa: www.hobbyliga.pl